Od stycznia 2023 roku wchodzą zmiany dotyczące refundacji m.in. wyrobów chłonnych. W związku z tym pojawia się wiele pytań, jakie to będą zmiany, czego pacjenci mogą się spodziewać. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy potrzebuję nowego zlecenia od stycznia?

Nie. Pomimo wchodzących zmian w refundacji, nie trzeba prosić lekarza o wystawienie nowego zlecenia na wyroby chłonne. Wszystkie zlecenia wystawione w roku 2022 będą akceptowane do końca ich ważności.

Ile dopłaca NFZ do wkładek?

Po zmianach w refundacji, które będą obowiązywać od stycznia 2023 roku, wszystkie wkładki są objęte limitem 1 zł a Narodowy Fundusz zdrowia dopłaci 70% do limitu. Oznacza to, że refundacja za 90 sztuk wkładek będzie wynosić 63zł - tyle zapłaci NFZ.

Ile dopłaca NFZ do majtek chłonnych?

Po zmianach w refundacji, które będą obowiązywać od stycznia 2023 roku, majtki chłonne zostały podzielone na 2 grupy w zależności od chłonności. Majtki chłonne o mniejszej absorbcji objęte są limitem 1,70 zł, natomiast te o wyższej chłonności – 2,30 zł. Narodowy Fundusz zdrowia dopłaci 70% do limitu. Oznacza to, że refundacja za 90 sztuk majtek mniej chłonnych będzie wynosić 107,10 zł a majtek bardziej chłonnych – 144,9 zł - tyle zapłaci NFZ. 

Ile dopłaca NFZ do pieluchomajtek?

Po zmianach w refundacji, które będą obowiązywać od stycznia 2023 roku, pieluchomajtki na rzepy zostały podzielone na 2 grupy w zależności od chłonności. Pieluchomajtki o mniejszej absorbcji objęte są limitem 1,70 zł, natomiast te o wyższej chłonności – 2,30 zł. Narodowy Fundusz zdrowia dopłaci 70% do limitu. Oznacza to, że refundacja za 90 sztuk majtek mniej chłonnych będzie wynosić 107,10 zł a majtek bardziej chłonnych – 144,9 zł - tyle zapłaci NFZ. 

Jakie produkty nie będą już refundowane?

W związku ze zmianami w refundacji, które obowiązywać będą od stycznia 2023 roku, niektórych produktów chłonnych nie będzie można już kupić w ramach NFZ. Produkty, które nie spełniają kryterium chłonności to m.i. Tena Lady Normal, Seni Lady Normal, Molicare Men Pad 2K, Seni Man Normal Level 2.

Ile sztuk wyrobów chłonnych przysługuje na miesiąc?

Każdemu pacjentowi przysługuje 90 sztuk wyrobów chłonnych na miesiąc. W ramach tego limitu pacjent może zakupić pieluchomajtki na rzepy, majtki chłonne, wkładki, pieluchy anatomiczne oraz podkłady chłonne.

Czy lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na wyroby chłonne?

Tak. Lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu jest osobą uprawnioną do wystawienia takiego zlecenia. 

Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ile przysługuje mi pieluchomajtek?

Jeśli pacjent posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zniesiony jest limit ilościowy. Lekarz może wystawić zlecenie na dowolną ilość wyrobów chłonnych.