Refundacja w Chlonne24

 • Złóż
  zamówienie
 • Odbierz
  paczkę
 • Bez wychodzenia z domu
 • Bez dodatkowych kosztów
 • Z dostawą następnego dnia *
 • Pieluchomajtki i majtki chłonne we wszystkich rozmiarach
 • Środki chłonne najlepszych producentów
 • Anonimowa dostawa. Sprawdź nas!
Masz pytania?
Możesz zostawić swój numer telefonu. Oddzwonimy i opowiemy jak prosto zrealizujesz refundację w Chlonne24
Podaj swój numer telefonu
ZMIANY W REFUNDACJI WYROBÓW CHŁONNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE – NOWE LIMITY FINANSOWANIA OD 01.12.2021r.

Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 1691) od dnia 01.12.2021r. zostaje wprowadzony nowy sposób wyliczania refundacji na wyroby chłonne.

UWAGA: Zlecenia wystawione przed 01.12.2021r. nie tracą swojej ważności, natomiast będą realizowane na nowych zasadach.

Zmiana dotyczy limitu finansowania środków pomocniczych wydawanych na zlecenie.

Najważniejsze zmiany:

 • Produkty zostały podzielone na dwie grupy
 • Kod P.100 i P.101 nie warunkuje już limitu finansowania, a jest zależny od kategorii produktu
 • Dla kodu P.100 i P.101 refundacja wynosi 70%.

Wyroby chłonne zostają podzielone na dwie grupy:

1) PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE

Maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu

2) WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY

Maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu

Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych - 250 ml.

Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu sztuk wystawionych na zleceniu pozostają bez zmian inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi (47IW) oraz osoby represjonowane (47OR).

Bez zmian pozostaje:

 • wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limit ilościowy - do 90 sztuk miesięcznie
 • *wyjątek stanowią Pacjenci posiadający uprawnienia dodatkowe (47ZN,47ZND,47DN) możliwość realizacji mniejszej ilości sztuk niż ta, która jest wypisana na zleceniu
 • możliwość realizacji zlecenia na różne rodzaje produktów
 • 100% refundacji dla uprawnień 47IB, 47IW, 47OR.
Jak uzyskać zlecenie na wyroby medyczne?

 • Złóż
  zamówienie

  Realizacja zleceń na wyroby medyczne podczas stanu zagrożenia epidemicznego

  W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, zlecenia na zaopatrzenie medyczne mogą być wystawiane na odległość w ramach tzw. teleporady, podczas której lekarz (lub inna osoba uprawniona) wypełnia zlecenie w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia czyli w eZWM.

  W trakcie teleporady, po pozytywnej weryfikacji danych, pacjent dostaje numer zlecenia w oparciu o który można wykupić przepisane wyroby medyczne. Numer ten może być wysłany także SMS-em lub e-mailem. Informacje o zleceniu można również sprawdzić w Internetowym Koncie Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl w zakładce Apteczka -> Wyroby medyczne).

  Do realizacji zlecenia potrzebny będzie jeszcze tylko numer PESEL (a w przypadku osób bez numeru PESEL, data urodzenia), nie trzeba posiadać zleceń w formie papierowej, ani dołączać skanów dokumentów do zamówienia.

  Patrz komunikat Centrali NFZ z dnia 17.03.2020. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461.

  W sytuacji, gdy lekarz nie posiada dostępu do systemu eZWM, może wystawić zlecenie w formie papierowej i przekazać je pacjentowi (lub jego skan) np. e-mailem bądź MMS-em. Takie zlecenie nie będzie posiadało niezbędnego do realizacji numeru, dlatego należy je potwierdzić w dowolnym Oddziale NFZ wysyłając np. skan e-mailem lub oryginał pocztą. NFZ po pozytywnej weryfikacji, wygeneruje numer zlecenia i przekaże je pacjentowi w wybranej formie (np. e-mailowo lub telefonicznie).

  Aby zrealizować zlecenie z teleporady na naszej stronie, należy wpisać jego numer ewidencyjny oraz PESEL (osoby dla której zostało wystawione zlecenie) w koszyku podczas realizacji zlecenia, zaznaczając checbox Zlecenie z teleporady / Kontynuacja zlecenia z e-potwierdzeniem.

  Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta Telefon +48 22 390 52 35.

  Posiadasz i chcesz zrealizować zlecenie w formie papierowej? Zapoznaj się z poniższymi informacjami.

  Od dnia 1 stycznia 2021 roku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne można zrealizować tylko na podstawie tzw. nowego wzoru zlecenia, określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).
  Stare druki czyli tzw. część A i B zlecenia, straciły ważność z końcem 2020 roku.
  Twoje zlecenie jest poprawnie wystawione i gotowe do realizacji jeżeli:

  1. Ma wydrukowany numer ewidencyjny wraz kodem kreskowym.
  2. Posiada część II – pozytywnie zweryfikowaną przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Zlecenie potwierdzone elektroniczne lekarz może wystawić jednorazowo maksymalnie na 12 miesięcy, a pacjent może je realizować w częściach obejmujących okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.
  Wszystkie części zlecenia należy zrealizować w jednym miejscu, ponieważ oryginały zleceń zostają w miejscu pierwszorazowej realizacji. Kolejne zamówienia realizuje się na podstawie numeru zleceń (jak przy teleporadzie).
  Ważne! Nie można zrealizować miesięcy, które już upłynęły.
  W wyjątkowych sytuacjach, gdy lekarz nie ma dostępu do systemu eZWM i zlecenie nie zostanie potwierdzone w systemie NFZ, musi ono zostać potwierdzone w dowolnym Oddziale NFZ (osobiście, mailowo lub za pośrednictwem poczty). Na dokument zostaje naniesiony unikalny numer ewidencyjny zlecenia, a pacjent otrzymuje część II zlecenia z potwierdzeniem jego weryfikacji. Takie zlecenie może być wystawione maksymalnie na okres 6 miesięcy i realizowane jednorazowo lub etapami, od jednego do sześciu miesięcy.
  Sprawdź, jak wygląda wypełniony nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne.
  Jeżeli masz komplet dokumentów, to po prostu złóż zamówienie przez:

  Sklep internetowy lub
  Telefon +48 22 390 52 35

  W przypadku realizacji zlecenia w formie papierowej, zeskanuj wcześniej lub zrób zdjęcia zleceń, które posiadasz i załącz je podczas składania zamówienia przez sklep internetowy.

  Jeśli otworzysz naszą stronę w telefonie, będzie wygodna możliwość zrobienia zdjęć dokumentów za jego pomocą.

 • Odbierz
  paczkę

  Kurier przywiezie zamówione produkty.

  Dostawa jest darmowa.

 • Przekaż dokumenty
  kurierowi

  Jeżeli realizujesz zlecenia w formie papierowej, przekaż dokumenty kurierowi przy odbiorze paczki z zamówieniem.
  Podpisz także i przekaż kurierowi potwierdzenie odbioru wyrobów medycznych, które będzie dołączone do zewnętrznej części paczki.

  Jeśli realizujesz zlecenie na podstawie numeru ewidencyjnego (z teleporady lub kontynuację zlecenia), kurier nie będzie odbierał od Ciebie dokumentów.
  Nie musisz także podpisywać potwierdzenia odbioru podczas trwania zagrożenia epidemiologicznego.

  I gotowe! :­)

  W przypadku realizacji zlecenia w wersji papierowej, Twoje dokumenty trafiają do biura Chlonne24 i zostają rozliczane z NFZ.
  Kontynuację zlecenia zrealizujesz na podstawie jego numeru, ponieważ oryginały zleceń są już u nas.

Często zadawane pytania

 • JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY?

  Pobierz >> naszą prostą cheklistę << i sprawdź z nią dokumenty przed złożeniem zamówienia.

 • Jakie będą zmiany w refundacji na wyroby chłonne po 01.12.2021r.?

  Po raz pierwszy od 22 lat zmienia się sposób wyliczania refundacji na wyroby chłonne.
  Zmiana dotyczy limitu finansowania środków pomocniczych wydawanych na zlecenie.
  Produkty zostały podzielone na dwie grupy i to od tego będzie zależna teraz refundacja.
  Kod P.100 i P.101 nie warunkuje już limitu finansowania, a jest on zależny od kategorii produktu wybranego przez Pacjenta. Dla kodu P.100 i P.101 refundacja wyniesie 70% z limitu.

  Od 1 grudnia 2021 roku limity cenowe dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wyniosą - 1,70 zł za sztukę, natomiast dla wkładek anatomicznych i podkładów chłonnych - 1,00 zł za sztukę.

  Więcej o zmianach w refundacji dowiesz się z zakładki ZMIANY W REFUNDACJI OD 01.12.2021r.

 • ŚRODKI CHŁONNE Kto może skorzystać z refundacji?

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazuje, że dofinansowanie przysługuje osobom ubezpieczonym, u których problem nietrzymania moczu lub stolca związany jest m.in. z chorobą nowotworową, upośledzeniem umysłowym, otępieniem starczym, wadami wrodzonymi, chorobami układu nerwowego czy uszkodzeniem dróg moczowych. Pełną listę wskazań refundacyjnych można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia.

 • ŚRODKI CHŁONNE Co jest refundowane?

  Zgodnie z:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, refundowane są pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkładki urologiczne, podkłady chłonne. W ramach zlecenia możesz dowolnie wybierać odpowiednie produkty. Na przykład, możesz kupić pieluchy anatomiczne + podkłady chłonne + pieluchomajtki różnych firm.

 • Kiedy mogę zrealizować zlecenie na środki chłonne?

  Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie są realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. (Na podstawie: art. 38d. ust. 5, Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 • Kiedy mogę zrealizować kontynuację zlecenia na środki chłonne?

  Kontynuacja zlecenia na wyroby medyczne może zostać zrealizowana w pierwszym dotychczas niezrealizowanym miesiącu zlecenia, z wyłączeniem miesięcy które upłynęły. (Na podstawie: art. 38d. ust. 5, Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych).

 • Jakie są poziomy odpłatności za refundowane środki chłonne?

  Osobami, które mają prawo do 100% refundacji w ramach limitu są inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane. Maksymalna kwota refundacji NFZ wynosi 100% limitu, czyli 77 złotych miesięcznie dla osób z chorobą nowotworową (P.100) oraz 70% z limitu 90 złotych, czyli 63 złote miesięcznie dla osób z innymi schorzeniami (P.101).

  • P.100 - 100% refundacji (77 zł miesięcznie lub mniej)
  • P.101 - 70% refundacji w limicie 90zł (63 zł miesięcznie lub mniej).

  UWAGA: ZMIANY W REFUNDACJI NFZ NA PIELUCHOMAJTKI – NOWE LIMITY FINANSOWANIA OD 01.12.2021r.

  Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 1691) od dnia 01.12.2021r. zostaje wprowadzony nowy sposób wyliczania refundacji na wyroby chłonne.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01.12.2021r.

  UWAGA: Zlecenia wystawione przed 01.12.2021r. nie tracą swojej ważności, natomiast będą realizowane na nowych zasadach.

  Wyroby chłonne zostają podzielone na dwie grupy:

  1) PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE

  Maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę
  Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu

  2) WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY

  Maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę
  Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu

  Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych - 250 ml.

  Limit ilościowy pozostaje BEZ ZMIAN, czyli do 90 sztuk miesięcznie dla kodu P.100 i P.101

  Wyjątek stanowią Pacjenci posiadający uprawnienia dodatkowe (47DN,ZN,47ZND). Na temat dodatkowych uprawnień przeczytasz tutaj.

  Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu sztuk wystawionych na zleceniu pozostają bez zmian inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi (47IW) oraz osoby represjonowane (47OR).

  Nowe rozporządzenie znosi różne limity dla kodów P.100 i P.101. Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy w limicie finansowania dla obydwu kodów wynosi 30%.

  Jeżeli wyrób jest tańszy niż limit finansowania refundacja liczona będzie 70% z danej ceny.

  Przykłady obliczania refundacji na nowych zasadach dla kodu P.100 i P.101 sprawdzisz tutaj.

  Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta Telefon +48 22 390 52 35.

 • Kto może wypisać zlecenie refundacyjne na środki chłonne?

  Osobami, uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w środki chłonne, są lekarze, posiadający specjalizację w dziedzinie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej
  • medycyny rodzinnej/chorób wewnętrznych
  • chirurgii ogólnej/dziecięcej
  • chirurgii onkologicznej
  • chemioterapii nowotworów
  • ginekologii onkologicznej/położnictwa i ginekologii
  • urologii
  • neurologii
  • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (np. lekarze rodzinni)

  Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona również przez:

  • pielęgniarkę 
  • położną 

 • Jaki są podstawy prawne, określające zasady refundacji środków chłonnych?

  Poniżej przedstawiamy tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz załącznik do rozporządzenia:
  Pobierz: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
  oraz Załącznik do Rozporządzenia - wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (środki chłonne - P.100, P.101)

 • Jak wygląda aktualny wzór zlecenia na środki chłonne?

  Pobierz: Wzór zlecenia

 • Czym są uprawnienia dodatkowe 47DN, 47ZN, 47ZND?

  Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. W przypadku tych osób został zniesiony limit ilościowy.

  Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

  Co oznaczają na zleceniu kody 47DN, 47ZN, 47ZDN?

  • 47DN - dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu - spełniające kryteria z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860)
  • 47ZN - osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2028 r. poz. 932)
  • 47ZND – dzieci do 16 r. życia - z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)

  Jaki wpływ na kwotę refundacji mają na zleceniu kody 47DN, 47ZN, 47ZND?

  Wpisane na zleceniu powyższe kody dają możliwość uzyskania wyższego limitu finansowania na wyroby chłonne.

  Zasady wyliczania refundacji dla kodów 47DN, 47ZN, 47ZND obowiązujące do 30.11.2021r.

  Tabela wyliczania refundacji dla kodów 47DN, 47ZN, 47ZND obowiązujące do 30.11.2021r.

  UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 1691) zostaje wprowadzony nowy sposób wyliczania refundacji na wyroby chłonne.

  Przestaje obowiązywać wielokrotność limitu refundacji, która była zależna od pobranej ilości sztuk przez Pacjenta.

  Limit refundacji wyliczany jest od ceny jednostkowej.

  Dla pieluchomajtek, pieluch anatomicznych i majtek chłonnych limit finansowania wynosi 1,70zł/szt, natomiast dla wkładów anatomicznych i podkładów (min. chłonność 250ml) limit finansowania wynosi 1,00zł/szt.

  Nowe rozporządzenie znosi różne limity dla kodów P.100 i P.101.
  Dla kodu P.100 i P.101 limit finansowania jest taki sam.

  NOWE Zasady wyliczania refundacji dla kodów 47DN, 47ZN, 47ZND obowiązujące od 01.12.2021r.

  Tabela wyliczania refundacji dla kodów 47DN, 47ZN, 47ZND obowiązujące od 01.12.2021r.

  Więcej informacji na temat zmian w refundacji znajdziesz w zakładce ZMIANY W REFUNDACJI.

Wolisz kontakt przez telefon?
Możesz zostawić swój numer telefonu. Oddzwonimy i opowiemy jak prosto zrealizujesz refundację z Chlonne24
Podaj swój numer telefonu