REFUNDACJA - aktualności

Zmiany w refundacji od 01.01.2023r.
SPRAWDŹ CO SIĘ ZMIENI W REFUNDACJI WYROBÓW CHŁONNYCH OD 01.01.2023r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691) od dnia 01.01.2023r. zostają wprowadzone zmiany w refundacji wyrobów chłonnych wydawanych na zlecenie, a refundacja będzie zależna od minimalnej chłonności produktu.

Czego dokładnie dotyczy zmiana w refundacji na wyroby chłonne od 01.01.2023r.?

 • We wszystkich limitach określono minimalną chłonność wyrobu
 • Dodano nowy limit finansowania w wysokości 2,30 zł za sztukę
 • W limicie 1,00 zł podniesiono minimalną chłonność wyrobów do 450g

Jaki będzie limit finansowania dla poszczególnych grup produktowych?
W przypadku wkładek urologicznych i podkładów chłonnych, limit finansowania pozostaje bez zmian i wyniesie 1,00zł/szt, natomiast ulega zmianie minimalna chłonność produktu, która aby zaliczać się do refundacji musi wynosić 450g (dotychczas było to 250g).

Do drugiego limitu finansowania, który wynosi 1,70zł/szt przypisane zostały majtki chłonne o minimalnej chłonności 1000g, pieluchy anatomiczne o minimalnej chłonności 1400g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 1400g.

Największą, a zarazem najkorzystniejszą zmianą jest wprowadzenie trzeciego limitu finansowania w kwocie 2,30zł/szt, który obejmie majtki chłonne o minimalnej chłonności 1400g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 2500g.

Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia, czyli pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN/ZND/DN) oraz inwalidzi wojenni (47IB), wojskowi (47IW) i osoby represjonowane (47OR) nadal będą mogli korzystać z uprawnień, które im z tego tytułu przysługują.

Poniżej przedstawiamy jak wyliczyć refundację dla poszczególnych limitów finansowania obowiązujących od 01.01.2023r.


Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas +48 22 390 52 35, a dowiesz się jak prosto zrealizujesz refundację w Chłonne24.

Zmiany w refundacji 01.12.2021r.
Czego dotyczy zmiana w refundacji na wyroby chłonne od 01.12.2021?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, od dnia 1 grudnia 2021r. wchodzą w życie nowe zasady wyliczania refundacji na wyroby chłonne.

Zmiana dotyczy limitu finansowania środków pomocniczych wydawanych na zlecenie.

Najważniejsze zmiany:

 • Produkty zostały podzielone na dwie grupy
 • Kod P.100 i P.101 nie warunkuje już limitu finansowania, a jest zależny od kategorii produktu
 • Dla kodu P.100 i P.101 refundacja wynosi 70% z limitu finansowania.

ZMIANA LIMITÓW FINANSOWANIA

UWAGA: Zlecenia wystawione przed 01.12.2021r. nie tracą swojej ważności, natomiast będą realizowane na nowych zasadach. Nie musisz prosić lekarza o nowe zlecenie.

Jaki będzie limit finansowania dla poszczególnych grup produktowych?

Wyroby chłonne zostają podzielone na dwie grupy:

1) PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE
Maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu
2) WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY
Maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu
Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych - 250 ml.

Zasady liczenia refundacji dla kodu P.100 i P.101 od 01.12.2021r

Na czym dokładnie polega zmiana?

Kiedy Pacjent osiągnie wyższy poziom refundacji?

Dla grupy pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych:

 • przy kodzie P.101 zmiana korzystna dla Pacjenta będzie od 53 sztuk, a refundacja wyniesie 63,07 zł
 • przy kodzie P.100 zmiana korzystna dla Pacjenta będzie od 65 sztuk, a refundacja wyniesie 77,35 zł

Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -
PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE

Dla grupy wkładów anatomicznych i podkładów:

 • przy kodzie P.101 ten sam poziom refundacji przy 90 sztukach
 • przy kodzie P.100 Pacjenci tracą w każdym przypadku
Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -

WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY

Kto ma prawo do refundacji w wysokości 100% do limitu finansowania?

Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu finansowania (PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY - maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę) pozostają bez zmian inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi (47IW) oraz osoby represjonowane (47OR).
Refundacja jest liczona od sztuki, a nie od wartości.

Uprawnienia dodatkowe - 47IB (inwalida wojenny), 48IW (inwalida wojskowy) i 47OR (osoba represjonowana).

Jak będzie wyliczana refundacja w przypadku dzieci objętych „Ustawą za życiem” 47DN i pacjentów z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND?

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN nadal będą mieć możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
Zmieni się jednak sposób wyliczania refundacji. Będzie on oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.


Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -

UPRAWNIENIA DODATKOWE 47DN, 47ZN, 47ZND dla kodu P.101

Co pozostaje bez zmian?

Bez zmian pozostaje:

 • wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limit ilościowy - do 90 sztuk miesięcznie
  *wyjątek stanowią Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (47ZN,47ZND,47DN), którzy mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych na miesiąc – o ilości decyduje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia
 • możliwość realizacji zlecenia na różne rodzaje produktów
 • 100% refundacji do limitu finansowania ((PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY - maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę)) dla uprawnień 47IB, 47IW, 47OR

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z nowymi zasadami w refundacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer telefonu  +48 22 390 52 35 lub +48 690 639 471.