ZMIANY W REFUNDACJI OD 01.12.2021r.

NOWE LIMITY FINANSOWANIA - Czego dotyczy ZMIANA W REFUNDACJI na wyroby chłonne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, od dnia 1 grudnia 2021r. wchodzą w życie nowe zasady wyliczania refundacji na wyroby chłonne.

Zmiana dotyczy limitu finansowania środków pomocniczych wydawanych na zlecenie.

Najważniejsze zmiany:

 • Produkty zostały podzielone na dwie grupy
 • Kod P.100 i P.101 nie warunkuje już limitu finansowania, a jest zależny od kategorii produktu
 • Dla kodu P.100 i P.101 refundacja wynosi 70% z limitu finansowania.

ZMIANA LIMITÓW FINANSOWANIA

UWAGA: Zlecenia wystawione przed 01.12.2021r. nie tracą swojej ważności, natomiast będą realizowane na nowych zasadach. Nie musisz prosić lekarza o nowe zlecenie.

Jaki będzie limit finansowania dla poszczególnych grup produktowych?

Wyroby chłonne zostają podzielone na dwie grupy:

1) PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE
Maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu
2) WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY
Maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę
Wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy: 30% do limitu
Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych - 250 ml.

Zasady liczenia refundacji dla kodu P.100 i P.101 od 01.12.2021r

Na czym dokładnie polega zmiana?

Kiedy Pacjent osiągnie wyższy poziom refundacji?

Dla grupy pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych:

 • przy kodzie P.101 zmiana korzystna dla Pacjenta będzie od 53 sztuk, a refundacja wyniesie 63,07 zł
 • przy kodzie P.100 zmiana korzystna dla Pacjenta będzie od 65 sztuk, a refundacja wyniesie 77,35 zł

Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -
PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE

Dla grupy wkładów anatomicznych i podkładów:

 • przy kodzie P.101 ten sam poziom refundacji przy 90 sztukach
 • przy kodzie P.100 Pacjenci tracą w każdym przypadku
Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -

WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY

Kto ma prawo do refundacji w wysokości 100% do limitu finansowania?

Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu finansowania (PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY - maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę) pozostają bez zmian inwalidzi wojenni (47IB), inwalidzi wojskowi (47IW) oraz osoby represjonowane (47OR).
Refundacja jest liczona od sztuki, a nie od wartości.

Uprawnienia dodatkowe - 47IB (inwalida wojenny), 48IW (inwalida wojskowy) i 47OR (osoba represjonowana).

Jak będzie wyliczana refundacja w przypadku dzieci objętych „Ustawą za życiem” 47DN i pacjentów z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND?

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN nadal będą mieć możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
Zmieni się jednak sposób wyliczania refundacji. Będzie on oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.


Wysokość refundacji w zależności od liczby realizowanych sztuk -

UPRAWNIENIA DODATKOWE 47DN, 47ZN, 47ZND dla kodu P.101

Co pozostaje bez zmian?

Bez zmian pozostaje:

 • wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limit ilościowy - do 90 sztuk miesięcznie
  *wyjątek stanowią Pacjenci posiadający uprawnienia dodatkowe (47ZN,47ZND,47DN)
 • możliwość realizacji mniejszej ilości sztuk niż ta, która jest wypisana na zleceniu
 • możliwość realizacji zlecenia na różne rodzaje produktów
 • 100% refundacji do limitu finansowania ((PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE,PIELUCHY ANATOMICZNE maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY - maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę)) dla uprawnień 47IB, 47IW, 47OR

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z nowymi zasadami w refundacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer telefonu  +48 22 390 52 35 lub +48 690 639 471.