Zmiany w refundacji wyrobów chłonnych – co się zmieni od 01.01.2023 roku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691) od dnia 01.01.2023r. dla kodu P.100 i P.101 uszczegółowiono kategorię wyrobów chłonnych podlegających refundacji, a także wprowadzono dodatkowy limit finansowania.

Pobierz plik z informacjami >>

Nowy limit finansowania będzie wynosił 2,30 zł/szt na wyroby chłonne powyżej 1400 g w kategorii majtki chłonne i 2500 g pieluchomajki.
W przypadku limitu 1,00 zł podniesiono minimalną chłonność do 450 g.
Limit 1,70 zł będzie obejmował wyroby o minimalnej chłonności 1000 g w przypadku majtek chłonnych, 1400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek.

Ostatnie zmiany w refundacji wyrobów chłonnych miały miejsce  01.12.2021r. i dotyczyły wprowadzenia nowego sposobu wyliczania refundacji oraz ujednolicenia refundacji dla kodu P.100 i P.101.
Produkty zostały wówczas podzielone na dwie grupy: pieluchomajtki, majtki chłonne i pieluchy anatomiczne, gdzie maksymalny limit finansowania dla tych produktów wynosił 1,70zł/szt oraz podkłady chłonne i wkładki urologiczne (o minimalnej chłonności 250g), w których maksymalny limit finansowania był równy 1,00zł/szt. Nie było natomiast informacji o minimalmnej chłonności powyższych produktów dla limitu 1,70zł.

Od dnia 01.01.2023r. refundacja będzie zależna od minimalnej chłonności produktu.

Dzięki dodaniu do refundacji nowego limitu, Pacjenci korzystający z produktów o wyższej chłonności (w przypadku pieluchomajtek minimalna chłonność 2500g, natomiast w przypadku majtek chłonnych minimalna chłonność 1400g), będą mogli uzyskać wyższą refundację na poziomie 144,90zł na miesiąc, gdzie dotychczas wynosiła 107,10zł.

Bez zmian pozostaje wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, która wynosi 30% do limitu. Wszystko co powyżej limitu w dalszym ciągu będzie dopłacał Pacjent z własnego budżetu.
Jaki będzie limit finansowania dla poszczególnych grup produktowych?
W przypadku wkładek urologicznych i podkładów chłonnych, limit finansowania pozostaje bez zmian i wyniesie 1,00zł/szt, natomiast ulega zmianie minimalna chłonność produktu, która aby zaliczać się do refundacji musi wynosić 450g (dotychczas było to 250g).

Do drugiego limitu finansowania, który wynosi 1,70zł/szt przypisane zostały majtki chłonne o minimalnej chłonności 1000g, pieluchy anatomiczne o minimalnej chłonności 1400g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 1400g.

Największą, a zarazem najkorzystniejszą zmianą jest wprowadzenie trzeciego limitu finansowania w kwocie 2,30zł/szt, który obejmie majtki chłonne o minimalnej chłonności 1400g oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 2500g.


Jest to bardzo korzystna zmiana dla osób korzystających z wyrobów chłonnych o wyższych chłonności, ponieważ będzie to duża oszczędność dla tej grupy pacjentów.

Powyższe zmiany mają na celu zmniejszenie różnić w dopłatach przez pacjentów potrzebujących wyrobów o wyższych chłonnościach takich jak majtki chłonne i pieluchomajtki. Obecnie Ci Pacjenci dopłacają znacznie więcej niż osoby korzystające z wyrobów o niższych chłonnościach.

Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia, czyli pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN/ZND/DN) oraz inwalidzi wojenni (47IB), wojskowi (47IW) i osoby represjonowane (47OR) nadal będą mogli korzystać z uprawnień, które im z tego tytułu przysługują.
Więcej o uprawnieniach dodatkowych możesz przeczytać TUTAJ.

Jak wyliczyć refundację dla poszczególnych limitów?
To proste! Poniżej przedstawiamy jak wyliczyć refundację dla poszczególnych limitów finansowania:

Limit finansowania 1,00zł za sztukę
Wysokość refundacji: 70% do limitu czyli 0,70zł/szt
Odpłatność Pacjenta: 30% do limitu, czyli 0,30zł/szt
Wszystko co powyżej limitu dopłaca Pacjent.
Przykład:
Podłady chłonne Seni Soft Super 90x60cm - cena pełnopłatnie: 2,00zł/szt
Refundacja NFZ: 0,70zł/szt
Dopłata Pacjent: 0,30zł/szt do limitu + 1,00zł/szt powyżej limitu = 1,30zł/szt
Odpłatność Pacjenta przy zakupie 90szt/msc: 90szt x 1,30zł/szt = 117,00zł/msc

Limit finansowania 1,70zł za sztukę
Wysokość refundacji: 70% do limitu czyli 1,19zł/szt
Odpłatność Pacjenta: 30% do limitu, czyli 0,51zł/szt
Wszystko co powyżej limitu dopłaca Pacjent.
Przykład:
Pieluchomajtki Tena Slip Proskin Plus M - cena pełnopłatnie: 2,10zł/szt
Refundacja NFZ: 1,19zł/szt
Dopłata Pacjent: 0,51zł/szt do limitu + 0,40zł/szt powyżej limitu = 0,91zł/szt
Odpłatność Pacjenta przy zakupie 90szt/msc - 90szt x 0,91zł/szt = 81,90zł/msc

Limit finansowania 2,30zł za sztukę
Wysokość refundacji: 70% do limitu czyli 1,61zł/szt
Odpłatność Pacjenta: 30% do limitu, czyli 0,69zł/szt
Wszystko co powyżej limitu dopłaca Pacjent.
Przykład:
Super Seni Quatro M - cena pełnopłatnie: 3,50zł/szt
Refundacja NFZ: 1,61zł/szt
Dopłata Pacjent: 0,69zł/szt do limitu + 1,20zł/szt powyżej limitu = 1,89zł/szt
Odpłatność Pacjenta przy zakupie 90szt/msc - 90szt x 1,89zł/szt = 170,10zł/msc

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas +48 22 390 52 35, a dowiesz się jak prosto zrealizujesz refundację w Chłonne24.

ZOBACZ JAK ZREALIZOWAĆ ZLECENIE NA PIELUCHOMAJTKI PRZEZ INTERNET >>

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.).

Art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.).