27 października 2022r. Minister Zdrowia podpisał nowelizację w sprawie refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  . Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023r. (Dz.U. 2021 poz. 1691). W kategorii zaopatrzenia w wyroby stomijne zmiany dotyczą zarówno kwoty finansowania jak i wprowadzenia podziału asortymentu na poszczególne grupy. Dodatkowo na nowelizacji skorzystajaskorzystają nowi pacjenci, którzy mają świeżo wyłoniona stomię.

Obecnie funkcjonują oddzielne kody dla poszczególnych rodzajów stomii, dla których ustalone sasą limity finansowania NFZ:

 • ileostomia (stomia na jelicie cienkim) - 400 zł - kod P.099.I
 • kolostomia (stomia na jelicie grubym)  - 300 zł - kod P.099.K
 • urostomia (stomia na układzie moczowym) – 480 zł - kod P.099.U

W ramach limitu pacjent mógł zakupić worki, w systemie jedno- lub dwuczęściowym , płytki a także akcesoria stomijne czy produkty przeznaczone do pielęgnacji. Od stycznia 2023r. wyroby stomijne zostały podzielone na dwie grupy. Oznacza to, że pacjent otrzyma dwa oddzielne zlecenia: na worki i płytki oraz drugie na akcesoria stomijne.

Zmiana kodów wyrobów medycznych oraz kwota refundacji.

Nowe kody i refundacja to:

 • P.99 na worki i płytki. Refundacja 100%:

  a) 450 zł - kolostomia, ileostomia oraz inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii),

    b) 530 zł – urostomia.

 • P.141 na pozostałe akcesoria stomijne:

    a) 120 zł z 20% dopłatą pacjenta na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 120 zł pacjent płaci 100% ceny). Dopłata będzie obowiązywać również dzieci oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z kodami uprawnień dodatkowych (47DN, 47ZN, 47ZND).

W tej kategorii znalazły się: pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o  właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do  usuwania sprzętu stomijnego lub  do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową.

 • P.97 na worki do zbiórki moczu z odpływem lub zamiennie worki urostomijne i w przypadku nefrostomii:

    a) 6,50 zł/szt - worki do zbiórki moczu do 12 sztuk. Limit finansowania,  

    b) 16zł/szt – worki urostomijne.

 • P.98 na paski mocujacemocujące do worków do zbiórki moczu w nefrostomii:

    a) 25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco‐ochronnego do worków do zbiórki moczu

Na jakie zmiany mogą liczyć pacjenci, u których stomia została niedawno wyłoniona?

Nowością jest, to że pacjent z nowo wyłonioną stomią będzie mógł liczyć na podwójny limit finasowania. Lekarz wypisując chorego ze szpitala wystawi odrębne zlecenie z podwojonym limitem finansowania. Zlecenie może być wystawione tylko raz  na 1 miesiąc– jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii. Nowe kody i limity na sprzęt stomijny dla nowo operowanego pacjenta to:

 • P.99.A na worki i płytki. Refundacja - 100% 

    a) 900 zł -  kolostomia i ileostomia i inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii), 100% refundacji

    b) 1060 zł -  urostomia

 • P.141.A na pozostałe na akcesoria stomijne:

    a) 240 zł z 20% dopłatą pacjenta na wszystkie przetoki stomijne (powyżej kwoty limitu 240 zł pacjent płaci 100% ceny).

Co jeszcze zmieni się w zakresie refundacji na wyroby stomijne?

 1. Zmienione zostały wyroby z grupy P.98,   w związku z czym obecne zlecenia na nefrostomię P.98 zostaną wycofane od nowego roku.
 2. Do grupy P.97 dodano worki urostomijne dla pacjentów  z nefrostomią.
 3. W grupie P.141 będzie możliwe zakontraktowanie saszetek żelujących.
 4. Do grupy osób uprawnionych do wystawienia zlecenia na sprzęt stomijny dodano lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii, a także w dziedzinie rehabilitacji.
 5. Zmieniony został również system wyliczeń limitu dla 47ZN. Nie jest on jeszcze dokładnie określony, ale w uzasadnieniu do rozporządzenia możemy przeczytać, że wystawiający zlecenie będzie zlecał ryczałt lub jego część lub jego wielokrotność w przypadku pacjentów z  47ZN, 47ZND, 47DN.