Raport z badań przeprowadzonych w 2022 roku wskazuje, że ponad połowa Polaków podejmuje się roli opiekuńczej w życiu prywatnym. Najczęściej sprawuje opiekę nad małoletnimi dziećmi, nieco rzadziej nad seniorami czy kimś bliskim z niepełnosprawnością. Z dostępnych statystyk wynika, że jest to zjawisko dość powszechne. Opieka nad osobami przewlekle chorymi – w wieku podeszłym i niesamodzielnymi stanowi duże wyzwanie. Szczególnie dla członków najbliższej rodziny, którzy nie rezygnują z pracy zawodowej. 

Opieka nad osobami przewlekle chorymi 

To odpowiedzialna praca, która może przyczynić się do szybkiego wypalenia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę osoby, które zdecydowały się na samodzielną opiekę nad przewlekle chorym. Stres, obciążenie psychiczne i fizyczne, depresja – to tylko jedne z możliwych skutków, jakich mogą doświadczyć najbliżsi opiekunowie. Wbrew pozorom istnieje możliwość zorganizowania opieki w taki sposób, by znaleźć miejsce na własne pasje i pracę zawodową. Przede wszystkim warto zadbać o różne formy wsparcia i odpowiedni podział obowiązków. 

Opieka na przewlekle chorym nie powinna być zajęciem, które wypełnia całość wolnego czasu osób bliskich. Nie musi ograniczać się wyłącznie do opieki domowej. Bez wątpienia powinna być dopasowana do rodzaju schorzenia czy stopnia niepełnosprawności. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne zwrócenie się po pomoc do pielęgniarki rodzinnej lub skorzystanie z całodobowego wsparcia w domu opieki. Przy wyborze optymalnego rozwiązania znaczenie mają zarówno możliwości finansowe, jak i czasowe. 

Opieka nad przewlekle chorym w domu 

Zorganizowanie opieki w warunkach domowych nie należy do łatwych zadań. Zazwyczaj jest nie lada wyzwaniem dla osób bliskich. Problematyczne może okazać się m.in. przystosowanie domu do przyjęcia chorego. Niezbędne jest zaplanowanie działań i przedyskutowanie kwestii podziału obowiązków z członkami rodziny. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie choremu odpowiedniej opieki medycznej, w tym wykupienie wszystkich leków, opatrunków czy akcesoriów pielęgnacyjnych. Jeśli to konieczne, należy zadbać o wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów pomagających w przemieszczeniu. 

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas opieki? Jednym z istotnym aspektów jest przygotowanie miejsca posiłku i karmienia. Do ochrony przed zabrudzeniem mogą posłużyć np. śliniaki higieniczne dla dorosłych. Istotne znaczenie ma dobór wyrobów chłonnych. W asortymencie naszego sklepu znajduje się szeroki wybór wkładek urologicznych, pieluchomajtek czy majtek chłonnych o różnych stopniach chłonności. Niezwykle ważne jest zadbanie o prawidłowe zakładanie i wymianę takich wyrobów. Warto też pamiętać o profilaktyce odleżyn, wymianie pościeli i bielizny oraz właściwej higienie osobistej podopiecznego. 

Dzielenie się opieką nad chorym 

Im więcej osób zostanie zaangażowanych w pomoc, tym lepiej. Opiekę nad przewlekle chorym można rozdzielić nie tylko pomiędzy bliskich. Nieoceniona bywa profesjonalna pomoc i skorzystanie z usług pielęgniarki środowiskowej. Taka osoba jest doskonale przygotowana do prowadzenia czynności opiekuńczych. Z tego rodzaju wsparcia mogą skorzystać przewlekle chorzy somatycznie oraz psychosomatycznie. Wizyty są bezpłatne i odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu. 

Pielęgniarska opieka długoterminowa to tylko jedna z możliwych opcji, z jakiej mogą skorzystać bliscy chorego. Alternatywnym rozwiązaniem jest zatrudnienie doświadczonej opiekunki, która może przychodzić na kilka godzin dziennie lub pracować w trybie całodobowym. Pomimo faktu, że nie posiada takich samych uprawnień co pielęgniarka, to jest w stanie odpowiednio zająć się seniorem czy osobą zmagającą się z różnymi trudnościami. Przede wszystkim potrafi aktywizować i organizować czas, zajęcia czy posiłki dla chorego.

Skorzystanie z oferty domów pomocy społecznej 

Dzielenie się opieką jest wyrazem dojrzałości i odpowiedzialności. Wbrew powszechnej opinii nie świadczy o tym, że opiekun nie może sobie z nią poradzić. W niektórych przypadkach wskazane jest skorzystanie z usług placówek dziennych. Opiekun może skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, który rozpatruje wnioski oraz decyduje o warunkach przyznania miejsca. Dzienne domy opieki zapewniają swoim podopiecznym ciekawe zajęcia aktywizujące, posiłki i pomoc wolontariuszy. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest poszukanie miejsca w instytucji opieki długoterminowej. Opiekunowie powinni o tym pomyśleć zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są w stanie zapewnić choremu odpowiedniej i całodobowej opieki medycznej. W prywatnym domu opieki pracuje sztab specjalistów, którzy oferują wsparcie przy pogłębiających się schorzeniach. Atutem takiego miejsca jest nie tylko wykwalifikowana kadra, ale też wyposażenie w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny. Odbywają się tam regularne zajęcia dla podopiecznych. Oprócz tego wykonywane są niezbędne czynności pielęgnacyjne. 

Jak pogodzić pracę zawodową z opieką nad przewlekle chorym? 

Nieocenione bywa wsparcie najbliższych, pomoc wykwalifikowanej pielęgniarki czy doświadczonej opiekunki. Nie należy zapominać o tym, że opieka nie powinna przypadać na jedną osobę. Istotne znaczenie ma stałe zaangażowanie kilkorga bliskich. Zmieniający się opiekunowie mogą poświęcić choremu zdecydowanie więcej czasu, siły i energii niż jedna osoba. To przekłada się na zdecydowanie lepszą jakość świadczonej opieki. Równomierny podział opieki może okazać się korzyścią dla wszystkich. W niektórych przypadkach wskazane jest znalezienie miejsca w domu pomocy społecznej lub skorzystanie z oferty prywatnej placówki. Przy wyborze optymalnego rozwiązania warto wziąć pod uwagę budżet, standard obsługi, warunki gwarantujące intymność oraz poczucie bezpieczeństwa chorego. W przypadku domu pomocy społecznej pobyt jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za miejsce w prywatnym ośrodku opieki całodobowej.