Zmiany w dofinansowaniu wyrobów chłonnych od 01.01.2024r.

ZMIANY W DOFINANSOWANIU NFZ OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU.

Od dnia 1 stycznia 2024 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. (pełna treść znajduje się tutaj) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wprowadzone zmiany dotyczą nowej numeracji wyrobów medycznych według kodów, a nie liczb porządkowych oraz zmiany w wysokości przyznanej refundacji.

W kodach na pieluchomajtki i zamienniki zmniejszeniu ulega udział pacjenta w finansowaniu wyrobów chłonnych do limitu oraz zostaje wprowadzony podział odpłatności na dorosłych i dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.

 

Najważniejsze zmiany w refundacji wyrobów chłonnych:

  • obniżenie minimalnej chłonność dla wyrobów chłonnych z pierwszego limitu 1,00 zł: z 450 g na 350 g
  • obniżenie wysokości dopłaty pacjenta do limitu w przypadku wniosków bez uprawnień dodatkowych: z 30% na 20% dla dorosłych i z 30% na 10% dla osób do 18. roku życia
  • zastąpienie kodów wyrobu medycznego P.100 i P.101 - jednolitym kodem Y.06.01 - przy czym ostatni człon kodu będzie zależny od wieku pacjenta i przedstawi się następująco:
    Y.06.01.00 - w przypadku osób dorosłych
    - Y.06.01.01 - w przypadku dzieci (osób do 18. roku życia).

Dotychczasowe kody P.100 i P.101 zostają zastąpione jednym kodem Y.06.01

Poniżej kody z uwzględnieniem limitów finansowania z podziałem na dorosłych i dzieci.
 
Y.06.01.00 Grupa materiałów chłonnych obejmująca pieluchomajtki i zamienniki dla osób dorosłych
 (odpłatność 20% do limitu finansowania):
•             Y.06.01.00.MCH1 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g
•             Y.06.01.00.MCH2 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g
•             Y.06.01.00.PM2 Pieluchomajtki - minimalna chłonność 2 500 g
•             Y.06.01.00.PP Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1.400 g
•             Y.06.01.00.PW Pieluchomajtki lub zamienniki - minimalna chłonność 350 g (zmiana z 450g)
 
Y.06.01.01 Grupa materiałów chłonnych obejmująca pieluchomajtki i zamienniki dla dzieci do ukończenia 18. roku życia: 
(odpłatność 10% do limitu finansowania):
•             Y.06.01.01.MCH1 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.000 g
•             Y.06.01.01 .MCH2 Majtki chłonne - minimalna chłonność 1.400 g
•             Y.06.01.01 .PM2 Pieluchomajtki - minimalna chłonność 2. 500 g
•             Y.06.01.01 .PP Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki - minimalna chłonność 1.400 g
•             Y.06.01.01 .PW Pieluchomajtki lub zamienniki - minimalna chłonność 350 g (zmiana z 450g)