Zmiany w refundacji wyrobów chlonnych od 01.01.2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.10.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2021 poz. 1691) od dnia 01.01.2023r. zostają wprowadzone zmiany w refundacji wyrobów chłonnych wydawanych na zlecenie, a refundacja będzie zależna od minimalnej chłonności produktu.

Co dokładnie się zmieni?

  • We wszystkich limitach określono minimalną chłonność produktu
  • Dodano nowy limit finansowania w wysokości 2,30zł za sztukę
  • W limicie 1,00zł podniesiono minimalną chłonność wyrobów do 450g

Jaki będzie limit finansowania dla poszczególnych grup produktowych?
Dla limitu 1,70zł wprowadzono minimalną chłonność i przypisane do niego zostały majtki chłonne o minimalnej chłonności 1000g, pieluchy anatomiczne o minimalnej chłonności 1400g  oraz pieluchomajtki o minimalnej chłonności 1400g.

W przypadku wkładek urologicznych i podkładów chłonnych, limit finansowania pozostaje bez zmian i wyniesie 1,00zł/szt, natomiast ulega zmianie minimalna chłonność produktu, która aby zaliczać się do refundacji musi wynosić 450g (dotychczas było to 250g).

Najkorzystniejszą zmianą jest wprowadzenie do refundacji trzeciego limitu finansowania wynoszącego 2,30zł/szt. 
Pacjenci korzystający z produktów o wyższej chłonności, czyli pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500g oraz majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400g, będą mogli uzyskać wyższą refundację.

Bez zmian pozostaje wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, która wynosi 30% do limitu.
Wszystko co powyżej limitu w dalszym ciągu będzie dopłacał Pacjent z własnego budżetu.

Osoby posiadające dodatkowe uprawnienia, czyli pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (47ZN/ZND/DN) oraz inwalidzi wojenni (47IB), wojskowi (47IW) i osoby represjonowane (47OR) nadal będą mogli korzystać z uprawnień, które im z tego tytułu przysługują.

Poniżej przedstawiamy jak wyliczyć refundację dla poszczególnych limitów finansowania:

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości, zadzwoń do nas +48 22 390 52 35, a dowiesz się jak prosto zrealizujesz refundację w Chłonne24.